Afgørelse i Højesteret står fast: Seth Sethsen opgiver Strasbourg

“Taxa-morderen” fra 1985 fik prøveløsladelse afvist i Højesteret. Den afgørelse bliver ikke forsøgt prøvet ved Menneskerettighedsdomstolen

Afgørelse i Højesteret står fast: Taxa-morder opgiver Strasbourg

Fra Albertslund Postens omtale i oktober 1985.